Miễn trừ Trách nhiệm

Đọc giả lưu ý:  Những thông tin được đăng tải trên trang web này chỉ mang tính chất chỉ dẫn thông thường về giữ gìn sức khỏe. Những phần thông tin, tài liệu Chi Bach Pharma cung cấp đã rất cố gắng để đảm bảo rằng: Các khái niệm về các loại bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, các phương pháp điều trị và đề xuất tham khảo sử dụng các loại dược phẩm là chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận tại thời điểm công bố.

Tuy nhiên sẽ có sự thay đổi về thông tin do trong quá trình nghiên cứu thêm và kinh nghiệm lâm sàng, sự thay đổi ý kiến giữa các cơ quan chức năng, các tình huống lâm sàng xảy ra cần đòi hỏi đọc giả cần cân nhắc tham khảo từ các nguồn khác nhau để chắt lọc thông tin.

Chibachpharma.com có thể chứa các thông tin được chúng tôi chắt lọc do bên thứ ba cung cấp nội dung hoặc thông qua các hình thức liên kết khác. Các thông tin này cũng mang tính chất chỉ dẫn thông thường về giữ gìn sức khỏe. Chi Bach Pharma sẽ không kiểm soát và cũng như sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp.

Lưu ý quan trọng: Quản trị viên, tác giả và người phát hành nội dung trên website sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động, tổn thương hoặc bệnh tật nào do các chỉ dẫn, hoặc do thiếu các chỉ dẫn đó gây ra dù là trực tiếp hay gián tiếp cho đọc giả.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng